Gastroservis / Produkty / Technika / Likvidácia a triedenie odpadu / Zber odpadu

Zber odpadu

 

LISY NA ZBER PLASTOVÝCH FLIAŠ

A HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK Z NÁPOJOV

 

Vlády v celej Európe a v mnohých krajinách sveta zavádzajú vratné systémy obalov (DRS), ktoré by pomohli riešiť nepriaznivý vplyv odpadových nádob na našu planétu a na jej životné prostredie.

Maloobchodníci chápu problematiku plastov na jedno použitie a snažia sa zdokonaliť svoje metódy balenia. Teraz využívajú príležitosť postaviť sa do čela vojny s plastami na jedno použitie. Investície do reverzných automatov na recykláciu plastov a nápojových plechoviek môžu pomôcť podporiť riešiť túto úlohu a urobiť svet lepším miestom pre všetkých. 

 lis_na_plastove_flase-hlinikove-plechovky-recyclever-machine-400px  lis_na_plastove_flase-pohlad-bottle-into-machine

RIEŠENIE

Naše recyklačné lisy poskytujú ideálne riešenie na podporu obehového hospodárstva, kde sa viac nášho odpadu recykluje a opätovne používa namiesto toho, aby sa posielal na skládky alebo znečisťoval naše životné prostredie.

Naše automaty na spätný predaj poskytujú mechanizmus, ktorý zákazníkom ponúka spôsob, ako môžu za odmenu vrátiť jednorázové plastové fľaše a hliníkové plechovky. Odpad sa potom odošle do spoľahlivého recyklačného závodu.      

ZÁLOHOVÝ SYSTÉM (DRS)

 lis_pre_plastove_flase-kupon_tlac_k_plastovej_flasi-voucher_retouch lis_na_plastove_flase-ovladaci_panel-touch-screen

V rámci schémy vrátenia zálohy zaplatí spotrebiteľ malú zálohu za fľašu, ktorá sa pripočíta k cene nápoja v obchode a vráti sa pri vrátení fľaše do automatu na spätný predaj. Maloobchodník MUSÍ mať nainštalovaný stroj pre zber a zálohovanie vratných obalov, inak sa lojalita kupujúcich presunie do exteriéru. Na základe aktuálnych skúseností so zálohovaním obalov došlo k takmer okamžitej zmene správania, keď sa vrátilo až 98% nádob na nápoje.

Predávajúci môže využiť rôzne formy budovania lojality a môže využiť tiež veľký reklamný panel na stroji pre vrátenie obalov.

VÝHODY PRE MALOOBCHOD

Zvyšuje zákaznícku stopu

Reverzný predaj predstavuje samostatný dôvod pre ľudí, aby navštívili supermarket alebo inú predajňu. Ľudia budú čoraz viac vyhľadávať konkrétne služby recyklácie plastov a hliníka, pretože sa čoraz viac prejavujú nepriaznivé účinky na naše životné prostredie.

Podporuje vernosť zákazníkov

Zľavové poukážky vyplatené za recykláciu plastových fliaš a hliníkových plechoviek povzbudia zákazníkov, aby sa vrátili k rovnakému predajcovi a uplatnili si tak svoje poukážky.

Podporuje záväzok maloobchodníkov k obehovému hospodárstvu

Pomáha budovať a posilňovať ekologické kredity maloobchodníkov v očiach zákazníkov a investorov. Ukazuje pokračovanie v trende znižovania používania plastových tašiek a plastov na jedno použitie.

Propagačnéa reklamné príležitosti

Veľkoformátová integrálna obrazovka poskytuje predajni veľmi viditeľnú reklamnú príležitosť propagovať svoje vlastné špeciálne ponuky. Maloobchodníci tiež môžu predať tento reklamný priestor svojim dodávateľom alebo významným značkám, čím by vytvorili ďalší zdroj príjmu.

Environmentálna udržateľnosť

Maloobchodníci majú možnosť predať plastové fľaše a hliníkové plechovky špecializovaným recyklačným spoločnostiam, čím sa vytvorí ďalší zdroj príjmov a vedomie, že všetok odpad sa recykluje profesionálne a nie na skládku.

Zvýšená efektívnosť

Menej odpadu na v priestore. Znížené náklady na čistenie, pretože je potrebné udržiavať menej košov a náš lis dokáže nádoby zhutniť, takže zaberajú oveľa menej miesta. 

VÝHODY PRE SPOTREBITEĽA

Získa odmenu za recykláciu

Rýchle, ľahké apohodlné

Stroje spracujú okolo 40 fliaš za minútu a sú umiestnené na ľahko prístupných maloobchodných miestach, kde je prirodzený pohyb zákazníkov, takže nie sú potrebné žiadne zvláštne trasy.

Podpora udržateľnej budúcnosti

Ľudia si čoraz viac uvedomujú potrebu urobiť niečo pre minimalizáciu plastového odpadu a čoraz viac sa chcú zapojiť. Soločenské uvedomenie rastie a riziko globálnej krízy vyvíja tlak na každého, aby prispel k riešeniu.

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE LISY NA OBALY RVM?

Zálohové kupóny s vysokou mierou vratnosti

Naše zariadenia sú interaktívne, môžu tlačiť zľavové kupóny alebo kupóny na mieru, ktoré sa ukázali ako mimoriadne efektívne.

Zvýšite predaj, počet krokov vo vašej prevádzke a vernosť zákazníkov

Ešte predtým, ako si zákazník uplatní kupón vrátenia zálohy, umožníte zákazníkom recyklovať PET fľaše a plechovky ALU vo vašich predajniach. Najmä v spojení s poukážkami sa to môže veľmi rýchlo stať konkurenčnou výhodou na trhu.

Vylepšené environmentálne parametre

Každá predajňa si upevňuje svoju značku a sortiment výrobkov a služieb vo svojom priestore. Vďaka zvyšujúcemu povedomiu si verejnosť dennodenne čoraz viac uvedomuje problém recyklácie v našej krajine, pričom prebieha veľa kampaní súčasne - od zákazu plastov na jedno použitie až po veľké množstvo plastových prísad v našich oceánoch. Budete aj Vy v popredí týchto aktivít a budete vašimi zákazníkmi uznávaný ako ekologický partner pracujúci na lepšej budúcnosti.

Budete špičkou na trhu, predbiehajte trendy

Reklama akéhokoľvek druhu si vyžaduje finančné prostriedky na zabezpečenie viditeľnosti. Prijatie automatov na vratné obaly v tomto smere zabezpečí bezplatnú reklamu a vysokú viditeľnosť v tlači, nehovoriac o ústnych informáciách spotrebiteľov.

Predávajte PET a hliník ako surovinu na zodpovednú recykláciu

Zhromaždený materiál PET a ALU môžete integrovať do svojho logistického toku, sústrediť ho do distribučného centra na recykláciu vo vašom vlastnom závode alebo predať lokálne.

1.krok – Vložte fľašu, podľa možností čiarovým kódom hore. 

2.krok – Fľaša sa oskenuje, aby sa skontrolovala, či je vhodná na recykláciu.

3.krok – Fľaša je rozdrvená, aby zredukovala svoj objem vrátane znehodnotenia čiarového kódu. 

4.krok – Zákazník obdrží vytlačený zľavový kupón. 

lis-na_plastove_flase-hlinikove_plechovky-recyclever-v5      

ŠTANDARDNÉ FUNKCIE (všetky modely)

Rozmery vhodné pre maloobchod

Kolieska a vyrovnávače

Pojazdná nádoba

Čítačka čiarových kódov

Čítačka hmotnosti

Tlačidlo ukončenia procesu

Tlačiareň kupónu/Voucher

Senzor naplnenia

Reklamná obrazovka s Mediálnym Boxom

Dotyková obrazovka

 

DOPLNKOVÉ FUNKCIE

Väčšia kapacita

Zhutňovač

Reproduktory pre hlasovú komunikáciu

4G-Wifi

Senzor priblíženia

Kamera a senzor pohybu

Čítačka kariet   


PREDAJ – LEASING – PRENÁJOM


VYUŽITIE V SEKTOROCH:

Firmy

Vďaka vysokej spoločenskej zodpovednosti si veľa spoločností čoraz viac uvedomuje dôležitosť minimalizácie svojich negatívnych dopadov na životné prostredie. Ponúkame podnikom možnosť podporiť udržateľnosť životného prostredia vrátením prázdnych plastových a hliníkových nádob na nápoje, aby sa mohli efektívne recyklovať.

Školy a univerzity

Vzdelávanie hrá veľmi dôležitú úlohu pri zvyšovaní povedomia o otázkach životného prostredia. Školy a univerzity môžu odovzdávať vedomosti študentom a ísť príkladom v prístupe k odpadovému hospodárstvu a recyklácii podporou v oblasti životného prostredia a zvyšovaním úrovne recyklácie a opätovného použitia odpadových produktov. 

Centrály osobnej prepravy

Stanice vlakov, autobusov a električiek, letiská, trajekty, prístavy a inej dopravy sú miesta, kde prechádza denne stovky ľudí. Toto veľké množstvo ľudí, ktorí dochádzajú do zamestnania, škôl a podobne vytvára riziko hromadenia veľkého množstva plastových fliaš a hliníkových plechoviek na jedno použitie. Ideálnou príležitosťou na zníženie odpadu a udržanie poriadku je inštalácia reverzných automatov, ktorá každému umožní zodpovedne uložiť svoje prázdne obaly. 

Objekty, podujatia a atrakcie

Veľké podujatia, verejné priestory a atrakcie zahŕňajú veľké množstvo zúčastnených ľudí, z ktorých všetci používajú jedlá a nápoje.

Niektorí organizátori sa snažia prejsť na alternatívne spôsoby balenia nápojov pre návštevníkov, čo nerieši vždy problém so vzniknutým odpadom.    

Správa budov

Management správy budov zahŕňa zabezpečenie funkčnosti, pohodlia, bezpečnosti a efektívnosti prevádzky objektov s integráciou ľudí, miest, procesov a technológií. Správa budov si vyžaduje prijať inovatívne metódy na zabezpečenie pozitívnych krokov v oblasti životného prostredia. 

Späť na Likvidácia a triedenie odpadu

Prihlásenie do newslettera

Chcete byť informovaný o novinkách a výhodných ponukách?

Prihláste sa k odoberaniu.

Napíšte nám
+421 905 126 087