Gastroservis / Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy

Predávajúci

Gastroservis, spol. s.r.o., Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava 

Kupujúci

Meno / Obchodné meno: ………………………………………………………..

Adresa: …………………………………………………………………………………….


IČO: …………………………………………………………………………………….

Telefón: ……………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………


Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy/ objednávky.  Dôvodom odstúpenia od zmluvy je

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky*:  ………………………………………………………………………………….

Dátum objednania*: …………………………………………………………………………………

Dátum prijatia*: ………………………………………………………………………………………..

Meno / Obchodné meno*: ……………………………………………………………………….

Adresa kupujúceho*: …………………………………………………………………………………

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:

…………………………………………………………………………………………………………………..

na bankový účet / IBAN /: SK…………………………………………………………………….


Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 adobe-pdf-iconFormulár na odstúpenie od zmluvy.pdf


Formulár odstúpenia od zmluvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu:

  • poštová adresa: Gastroservis, spol. s.r.o. Vajanského námestie 12, 974 01 Banská Bystrica 
  • elektronicky na e-mailovú adresu: info@gastroservis.sk

Prihlásenie do newslettera

Chcete byť informovaný o novinkách a výhodných ponukách?

Prihláste sa k odoberaniu.

Napíšte nám
+421 905 126 087