Gastroservis / Novinky / Blog / Automatické odlučovače tuku

Automatické odlučovače tuku

Automatické odlučovače tukU

tuky v kuchyni8
Do kanalizačného systému sa dostávajú ročne až tony mastnoty a tuku a odhaduje sa, že 50 % všetkých pretečení kanalizácie je spôsobených práve mastnotou.         

Významným produkovateľom mastného a mazľavého odpadu sú vzhľadom na svoju činnosť všetky typy gastroprevádzok. Kuchyne reštaurácií a stravovacích zariadení produkujú pri príprave jedla odpadový tuk z rôznych drezov, umývačiek riadu a varných zariadení, ako sú konvektomaty, komerčné woky, fritézy či  grilovacie pece.  Pri nedostatočnej kontrole a riadení odpadových tukov v gastroprevádzkach sa tieto v masívnych množstvách dostávajú do kanalizácie, kde pri zhlukovaní a vrstvení spôsobujú upchávanie a pretekanie. Mastnota však spôsobuje veľké problémy nielen vo verejnej kanalizácii, ale aj v samotných komerčných kuchyniach, kde má za následok mnohokrát nesmierne drahé opravy upchatých vnútorných potrubí, čo následne vedie k prestojom zariadení a súvisiacim stratám na ziskoch.

tuky v kuchyni2tuky v kuchyni5tuky v kuchyni4

           

 

Odlučovače tukov sú práve z tohto dôvodu dnes už nevyhnutným pomocníkom v každej komerčnej kuchyni. A z rovnakého dôvodu sa v súčasnosti naprieč celým svetom začína intenzívne presadzovať legislatíva, ktorá zabezpečuje, aby prevádzkovatelia stravovacích služieb a komerčné kuchynské prevádzky používali správne riadenie FOG (fat-oil-grease) a nejaký typ zachytávacieho zariadenia na zachytávanie mastnoty predtým, ako vstúpi do systému likvidácie odpadových vôd. Znečisťovatelia môžu čeliť vysokým pokutám, ak sa s odpadom FOG nebude nakladať efektívne.

Separátory tukov nie sú žiadna technologická novinka, na oddeľovanie tukovej masy sa používali už od viktoriánskych čias (Nathaniel Whiting získal prvý patent koncom 19. storočia). Postupom času však samozrejme prešli vývojom a k jednoduchým manuálnym dnes pribudli technologicky vyspelé, automatické odlučovače. Na trhu je k dispozícii množstvo modelov z rôznych materiálov (nehrdzavejúca oceľ, plasty, betón a liatina) a ich objem sa pohybuje od 35 litrov (kuchynské poddrezové odlučovače) až do 45 000 litrov a viac (umiestnené mimo budovy pod zemou).

tuky v kuchyni11

tuky v kuchyni6

V malých prevádzkach alebo v domácnostiach majú opodstatnenie malé, manuálne odlučovače tukov. No väčšie prevádzky s vyšším prietokom a vyššou produkciou mastného odpadu už vyžadujú výkonnejšie - automatické zariadenia. A hoci automatické odlučovače majú vyššie počiatočné investičné náklady ako manuálne, z dlhodobého hľadiska je pre prevádzku táto investícia výhodnejšia, pretože sú efektívnejšie a majú nižšie dlhodobé náklady na prevádzku a servis.

Existuje priama súvislosť medzi účinnosťou lapača tuku a množstvom tuku vo vnútri systému. Množstvo nahromadeného tuku ovplyvňuje celkový výkon - a čím viac tuku je vo vnútri, tým menej účinný je lapač. V manuálnych lapačoch sa tuk hromadí až pokým sa nevyprázdni ručne a so zmenšujúcou sa vnútornou kapacitou klesá aj jeho účinnosť. Automatické lapače ale odstraňujú FOG na plánovanom základe, tuk sa vo vnútri jednotky nehromadí a systém si tak môže zachovávať stále maximálnu účinnosť a fungovať na konzistentnej úrovni.

Automatické odlučovače dokážu odstrániť až 95% tuku a pevných častíc a zachytený olej môže byť vďaka svojej čistote priamo recyklovaný.

 automatický odlučovač tukov gs100_filter pevných nečistôt filtershield

Ako to funguje

Automatické systémy fungujú na príbuznom princípe ako pasívne/manuálne lapače. Podobne ako v manuálnom systéme, prietok odpadovej vody sa spomalí, aby sa mohla ochladiť a oddeliť.  Podobnosť končí v momente, keď sa v separátore tuk oddelí a vystúpi na hladinu. Tu nevytvára pevnú tukovú vrstvu, ale systém tuk automaticky znovu zahreje a z povrchu automaticky prenesie do zbernej nádoby, ktorá je súčasťou zariadenia. Odtiaľ sa dá v tekutej forme pohodlne odstrániť - preliať do veľkej zbernej nádoby a recyklovať.

Automatické separátory takmer vždy obsahujú odnímateľný sitkový kôš na zber pevných látok. Odpadová voda vo vnútri zariadenia teda obsahuje hlavne tuky a len veľmi malé množstvo pevného odpadu unikne zo sitka a usádza sa na dne.

Automatické odlučovače tuku, okrem iného, prevádzkovateľom poskytujú výhodu automatického odstraňovania podľa vopred naprogramovaného plánu, tým pádom nemusia neustále kontrolovať hladinu mastnoty. Oproti manuálnym odlučovačom odpadá potreba ručného odstraňovania vyseparovaného tuku. Tiež nie je potrebné dopĺňať ich čistou vodou,  ani používať biologické činidlá, enzýmy a chemikálie.

 

Automatické odlučovače tukov GS

V našej ponuke nájdete škálu automatických kuchynských poddrezových separátorov, ktoré Vám ponúkajú veľmi efektívne riešenie pri riadení tukového odpadu na miestach, kde nie je možné inštalovať veľký odlučovač tukov. Priestorovo úsporné modely sú ideálne do menšej kuchyne alebo tam, kde je obmedzený priestor. Dostupné sú v rôznych veľkostiach, aby vyhovovali rôznym požiadavkám. Základný model je možné podľa potreby rozšíriť o predfilter alebo filter mechanických častí. V prípade potreby môžete zvoliť nízkoúrovňový predĺžený model.

 greaseshield_požiadavky na prevádzku a inštaláciu

 

automatický odlučovač gs100_filter mechanických nečistôt filtershieldVýhody

Odlučovače GS sa radia medzi revolučné, technologicky najvyspelejšie zariadenia svojho druhu, proaktívne, plne automatizované a užívateľsky prívetivé. Vďaka množstvu medzinárodných ocenení patria medzi najlepšie lapače tukov na svete.

 • Vynikajúci výkon – viac ako dvakrát účinnejší v porovnaní s akýmkoľvek iným systémom na riadenie tukov.
 • Oceňovaná technológia – Malý, kompaktný a ľahko sa inštaluje.
 • Úspora nákladov – eliminácia častého čerpania, zber v priemere 7 litrov FOG za deň.
 • Užívateľsky prívetivý – jednoduchá obsluha: nie je potrebné, aby personál mal prístup do vnútra zariadenia
 • Veká majú integrovaný zámok, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu.
 • Zamerané na bezpečnosť – žiadne vykurovacie teleso - žiadne riziko požiaru
 • Chráni životné prostredie – zbiera zdroj obnoviteľnej energie
 • Odolný materiál: Vnútorné časti všetkých nádrží lapačov GS sú vyrobené z pôvodných náhodných polypropylénových kopolymérov, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám a sú odolné voči zmenám v úrovniach pH.  Nádrže sú vstrekované z jedného kusu a sú súčasťou skrinky z nehrdzavejúcej ocele. Voľba materiálu zabraňuje problémom, ktorý nastáva pri obdobných zariadeniach z polyetylénu (polyetylén reaguje a prispieva k tvorbe zápachu, ktorý sa zhoršuje anaeróbnymi podmienkami spojenými s potravinovým odpadom zostávajúcim vo vode pri typickej teplote 40 °C).
 • Najnižšia spotreba energie vo svojej triede: Najmenší separátor GS je mimoriadne ekonomický a spotrebuje len 16 wattov za hodinu, v porovnaní s inými modelmi odlučovačov na trhu, ktorých spotreba je často až 1500 watt/hod (t.j. 93,75-krát viac ako zariadenia GS). Pre nízkoúrovňové odlučovače je typická spotreba 22 - 47 watt/hod. Rozdiel je spôsobený skutočnosťou, že GreaseShield® využíva odpadovú tepelnú energiu.

Technické informácie

 • Odlučovač tukov GS pracuje v reálnom čase, pričom využíva odpadovú tepelnú energiu prítomnú v kuchynskej odpadovej vode na separáciu a odstránenie tukov skôr ako stuhnú. Z odpadovej vody odstraňuje a odvodňuje organický pevný odpad (prostredníctvom predfiltra alebo filtra FilterShield® a voliteľného interného automatického systému na odstraňovanie/prenos pevných látok), čím zabraňuje biologickej degradácii, vzniku anaeróbnych procesov a nepríjemných zápachov.
 • inside-the-greaseshield
  Odlučovač obsahuje oleofilný a hydrofóbny valec, ktorý priťahuje FOG a odpudzuje vodu. Valec nepotrebuje žiadnu údržbu, ale ak sa ho dotknete rukami, musíte ho vyčistiť čistou vlhkou handričkou napustenou čistiacim prostriedkom. Valec FOG je stieraný čepeľou zo silikónovej gumy s dlhou životnosťou s vlastnosťami proti treniu, aby sa zabránilo tvorbe statickej elektriny.
 • Smer prúdenia odpadovej vody je obrátený.
 • Séria usmerňovačov spolupracujúcich s reverzným tokom pomáha predchádzať vypúšťaniu emulgovaných FOG.
 • Čistá odpadová voda sa odoberá a recirkuluje, aby sa podporila účinnosť odstraňovania FOG. Okrem výrazne zvýšenej účinnosti pomáha recirkulovaná voda aj pri vnútornom samočistení zariadenia a zabraňuje usádzaniu a biodegradácii mliečneho alebo plávajúceho odpadu vo vode pri obvyklej teplote 35 - 40 °C.  Funkcia recirkulácie sa aktivuje na 10 sekúnd každých 90 sekúnd počas prevádzky FOG valca. FOG valec pulzuje v 5minútových intervaloch (5 min. zapnutý, 5 min vypnutý).
 • Zberný zásobník FOG je odstupňovaný, aby bolo možné viesť záznam o tom, koľko FOG sa denne odstraňuje. Zápisník dennej údržby je súčasťou dodávky každého odlučovača.
 • Odlučovače GS majú integrovanú ochranu proti zaplaveniu a rekalibračné postupy. Dodávané sú so závitovými odvzdušňovacími skrutkami na odber vzoriek, ktoré umožňujú koncovým používateľom odoberať vzorky odpadovej vody bez potreby akýchkoľvek nástrojov.
 • GreaseShield® obsahuje vírový regulátor prietoku .

 greaseshield-gs1850-eco   greaseshield-gs1000

GS1850 ECO   

GS1000          


 

greaseshield-gs1850-ll-fgreaseshield-gs1000-ast-f

GS1850 LL-F 

GS1000 AST-F

 automaticky-odlucovac-tukov-flexibilne-pripojenie-flexiplumbÚdržba

 • Automatický odlučovač GS funguje počas prevádzky kuchyne. Štandardný operačný program je nastavený od 07:00 ráno do 2:30 nasledujúceho rána a zabezpečuje aby sa FOG valec zapínal na 5 minút a vypínal na 5 minút. Ale dá sa nastaviť tak, aby fungoval 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Nádoba na zber odseparovyných látok FOG , predfilter alebo filter mechanických nečistôt by sa mali denne vyprázdňovať a umývať.
 • Odlučovače GS  sú vybavené vodnou striekacou pištoľou a hadicou, ktorá pomáha personálu kuchyne vykonávať každodennú údržbu a výrazne uľahčuje čistenie vnútra odlučovača, predfiltrov a/alebo filtrov mech.nečistôt.
 • Odstránenie FOG je indikované rozsvietením LED kontrolky.
 • LED signalizuje funkciu recirkulácie a prenos FOG z nízkohladinovej nádrže.
 • LED vizuálne indikuje sieťové napájanie zariadenia GS. (Jednotka musí byť pripojená k elektrickej zásuvke IP 56 umiestnenej pod pultom a výhradne na použitie pre odlučovač).

 

Prečítajte si na našom Blogu viac informácií o odlučovačoch tukov TU , aj o manuálnych odlučovačoch tukov  TU.

 

  

Späť na Blog

Prihlásenie do newslettera

Chcete byť informovaný o novinkách a výhodných ponukách?

Prihláste sa k odoberaniu.

Napíšte nám
+421 905 126 087