Gastroservis / Novinky / Blog / Odlučovač tuku: používate ho?

Odlučovač tuku: používate ho?

fog_fat-oil-grease

 

 

 

 

 

Odlučovače tuku

fog_fat-oil-grease_upchaty-odpad

Upchaté odtoky bývajú nočnou morou v každej domácnosti či v profesionálnej prevádzke. Takáto nemilá skúsenosť - napr. v podobe upchatého kuchynského umývadla už asi niekedy postretla každého z nás. Málokedy sa však zamyslíme nad tým, ako podobné nepríjemnosti vznikajú a hlavne - ako im predchádzať. Upchatý odtok totiž znamená, že niekde v potrubí sa nachádza neprekonateľná prekážka, ktorá bráni hladkému prúdeniu odpadovej vody. A problém je na svete..

Viete, čo sa deje vo vašom odtoku, kanalizácii?

Najčastejším vinníkom neodtekajúceho kuchynského potrubia bývajú kuchynské zvyšky v odpadovej vode: rôzne druhy pevných častíc/nečistôt, olej, mastnota a iné látky, v profesionálnej praxi známe aj pod skratkou FOG (z angl. fat- oil- grease, alebo tuky-oleje-mazivá).  Mastnota a zvyšky jedál sa do odtoku dostávajú občas nechcene pri umývaní - z tanierov, hrncov, panvíc, no občas aj ako následok nezodpovedného vylievania rôznych tukov priamo do výlevky.

Hoci na prvý pohľad môže vylievanie oleja vyzerať nevinne, opak je pravdou. Pri prechode potrubím sa olej veľmi rýchlo ochladzuje, na stenách potrubia tuhne a vytvára stále nové vrstvy. Pri zmiešaní s rôznymi pevnými nečistotami - zvyškami jedál, škrobmi, vytvorí postupom času tuhú nepriepustnú bariéru, ktorá tok vody obmedzí alebo dokonca úplne zastaví. Mastné usadeniny tiež  bývajú zdrojom veľmi nepríjemného zápachu v kuchyni. A čo ďalej? Takto znečistená odpadová voda spôsobuje obrovské problémy aj v čističkách odpadových vôd. Zariadenia na obnovu vodných zdrojov sú preťažené a znečistenie preniká v konečnom dôsledku až do našich riek a spodných vôd.

fog_fat-oil-grease_upchaty-odpad2 fog_fat-oil-grease_upchaty-odpad3fog_fat-oil-grease_upchaty-odpad4

 

 

 

 Čo s tým?

Jediným riešením, ako predchádzať upchatým odpadom a súvisiacemu zápachu, je PREDúprava vody, ktorú do kanalizácie z Vášho drezu vypustíte.

Na predčistenie odpadových vôd kontaminovaných tukmi alebo organickými olejmi slúžia špeciálne zariadenia - odlučovače tukov.   Inštaláciou správne zvoleného odlučovača tukov môžete upchávaniu rúrok a uvoľňovaniu nepríjemných pachov veľmi účinne zabrániť.

odlučovače tukov

 

Potrebujem odlučovač tukov?

Hlavnou indikáciou pre inštaláciu odlučovača tukov pod vlastný drez je kanalizácia s vysokou náchylnosťou na hromadenie usadenín, alebo ak existuje predpoklad vypúšťania odpadových vôd so zvýšenou koncentráciou olejových látok. Medzi spoločnosti, ktoré potrebujú odlučovač tukov, sa teda automaticky radia  všetky kuchynské a potravinárske prevádzky, v ktorých dochádza k uvoľňovaniu tukov do odpadovej vody. Práve stravovacie zariadenia sú totiž miestom, kde rôzne formy olejov a tukov patria medzi frekventovaný denný odpad. 

katalog odpadov zaradenie 

 

Viete, čo hovorí zákon?

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vrátane odpadu z potravín a jedlých olejov a tukov sa delí na odpad od fyzických osôb z domácností a na odpad pochádzajúci z prevádzkovania stravovacích zariadení  (kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služieb, stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení, bufety, stánkový predaj stravy a pod.) Každý prevádzkovateľ podobného zariadenia je povinný oboznámiť sa s príslušnými zákonmi ( Zákon o odpadoch), aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce. Vo všeobecnosti však platí, že každý prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za to, ako naloží s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý vyprodukoval vo svojej  kuchyni, reštaurácii či jedálni a zákon vypúšťanie olejov a tukov do kanalizácie priamo zakazuje. Odlučovače tukov sú teda skvelým spôsobom, ako dodržať zákon, udržať svoju prevádzku hygienicky čistú, znížiť náklady na čistenie a údržbu odtokových potrubí a zvýšiť svoj príspevok k ochrane životného prostredia.

zákon o odpadoch 

 

ČO je odlučovač tukov?

Odlučovače tuku sú prietokové zariadenia, čo znamená, že pri prietoku zariadením sa tuk mechanicky oddeľuje od zvyšku odpadovej vody. Proces separácie je možný vďaka procesu flotácie.

Živočíšne tuky a rastlinné oleje sú výrazne menej husté ako voda. Jemné tukové častice sa navzájom spájajú a vytvárajú vrstvu, ktorá sa vznáša na vodnej hladine. Pevné nečistoty, ktoré sú naopak ťažšie ako voda a sú v nej nerozpustné, sa vplyvom gravitácie usadzujú na dne separátora - v usadzovacej komore a vytvárajú kal (jav sedimentácie). Prítok odlučovača spomaľuje prúdenie odpadových vôd, takže sa jednotlivé vrstvy nemiešajú.

flotacia 

    

Manuálny či automatický?

Manuálne aj automatické odlučovače tukov vykonávajú v podstate identickú úlohu pri oddeľovaní a kontrole FOG. Predbežná úprava odpadovej vody a výber správneho separátora však bude závisieť hlavne od vašich obchodných aktivít a procesov a výber správneho typu odlučovača tukov je potrebné prispôsobiť druhu a množstvu vznikajúcej odpadovej vody. Najskôr je teda potrebné správne určiť nominálny prietok (množstvo technologických splaškových vôd pretekajúcich zariadením [l/s]). To určuje základné charakteristiky separátora, ako je priemer vstupu a výstupu, kapacita usadzovacej komory a kapacita separačnej komory.

 

V závislosti od konkrétnych potrieb a použitia môže mať odlučovač tukov veľmi rozdielne veľkosti a prevádzkové parametre. Menšie odlučovače slúžia na odpadovú vodu z umývania riadu v dreze alebo umývačke riadu, väčšie sa uplatnia napr. v závodoch na spracovanie mäsa, mlieka a rýb. 

Menšie majú menovitý prietok 50 gpm alebo menej. Veľké majú prietok zvyčajne vyšší ako 50 gpm alebo sú vo všeobecnosti bez požiadaviek na obmedzenie prietoku.

 

odlucovac_tukov-lapac_tukov-mini-st-24-01

Manuálne odlučovače tukov sú malé, kompaktné, cenovo veľmi priaznivé zariadenia, ktoré nepotrebujú žiadne elektrické pripojenie. Aj preto sú vhodným riešením hlavne pre malé gastroprevádzky. Poteší Vás pri nich lacná inštalácia, no vyžadujú častejšiu údržbu a pravidelné manuálne odtraňovanie separovaného tuku a kalov. Historicky sú to ale najčastejšie používané riešenia v komerčných kuchyniach – kde sa používajú už viac ako storočie.  Inštalujú sa priamo do skrinky pod kuchynský drez a v bezprostrednej blízkosti umývačky riadu. Zvyčajne sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo kvalitného plastu.

Viac o manuálnych odlučovačoch si môžete prečítať na našom blogu TU.

 

Automatické odlučovače tukov sú väčšie zariadenia na odstraňovanie tuku a v porovnaní s manuálnymi odlučovačmi sú finančne o niečo náročnejšia alternatíva. Táto investícia sa vám však veľmi rýchlo vráti v podobe ušetrených nákladov na údržbu potrubí a kanalizácie, aj v podobe minimálneho času na údržbu odlučovača. Automatické separátory môžu byť inštalované pod kuchynský drez alebo aj k viacerým kuchynským zariadeniam. Tie najväčšie modely s objemom niekoľko tisíc litrov sú dlhé až niekoľko metrov a zvyčajne sú inštalované vonku v zemi. Na rozdiel od manuálnych separátorov, automatické si vyžadujú elektrické pripojenie a cca 10 minút údržby denne.

odlučovač_tukov-prefiltered

Automatické systémy takmer vždy obsahujú odnímateľný sitkový kôš na zber pevných nečistôt. To znamená, že odpadová voda vo vnútri jednotky bude obsahovať hlavne FOG, pričom len malé množstvo pevného odpadu unikne zo sitka a bude sa usadzovať na dne lapača

Veľkou výhodou automatických odlučovačov je, že oddelenú mastnotu nemusíte zbierať ručne. Tuky sa tu automaticky separujú do samostatnej nádoby, v ktorej sú priamo pripravené na ďalšie použitie - na preliatie do zbernej nádoby.

 

Viac o automatických odlučovačoch si môžete prečítať na našom blogu TU.

 

Údržba

Aj keď oba typy odlučovačov sú podľa svojho druhu použitia veľmi účinné,  ich fungovanie závisí od toho, ako dobre sú udržiavané.  Zatiaľ čo manuálne lapače tukov vyžadujú vyprázdnenie ručne - Čistiť by sa mali v závislosti od množstva vzniknutého odpadu, cca každé 2-4 týždne, automatické odlučovače je možné vyprázdňovať denne - priamo do samostatnej nádoby, pripravenej na zber. 

Všetky typy odlučovačov by mali byť umiestnené tak, aby sa dali ľahko otvárať a čistiť.

Je tiež potrebné zdôrazniť, že do odlučovačov by sa nemali privádzať domové splašky, dažďová voda alebo splašky obsahujúce ľahké kvapaliny a minerálne oleje. 

 

Pomôžme prírode

použitý olej biomasa

Inšpirovali sme Vás, ako dostať pod kontrolu hygienu a čistotu vo svojej kuchyni?

Činnosti na ochranu životného prostredia sa stávajú z roka na rok čoraz dôležitejšími – a postupom času aj zákonom nariadené. Separovaním  tukov prospievame nielen našej kuchyni, ale predovšetkým životnému prostrediu -  znižovaním škodlivín v kanalizácii, a tým aj v našich vodách. Odlučovač tuku sa tak stáva nielen obľúbeným zariadením, ale aj nevyhnutným. A čo je najdôležitejšie - predstavuje pozitívnu zmenu pre ochranu životného prostredia.

 





Späť na Blog

Prihlásenie do newslettera

Chcete byť informovaný o novinkách a výhodných ponukách?

Prihláste sa k odoberaniu.

Napíšte nám
+421 905 126 087